Bagloriaeth Cymru

Bagloriaeth Cymru

Animeiddiad Bagloriaeth Cymru

bac 1

Cyrsiau

Rydym ni’n un o'r canolfannau mwyaf profiadol a llwyddiannus yng Nghymru i ddarparu’r Diploma Bagloriaeth Cymru.
Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster cynhwysfawr sy'n cyfuno amrywiaeth o gymwysterau sy’n gysylltiedig â'ch prif gwrs.

Mae'n cael ei groesawu gan gyflogwyr oherwydd ei fod yn rhoi sgiliau, profiad a hyder ychwanegol i chi. Mae'r Bagloriaeth Uwch yn cael ei groesawu gan nifer o brifysgolion ledled y DU hefyd ac mae’n gyfwerth â 120 o bwyntiau UCAS.

Cymru, Ewrop a'r Byd

Archwilio materion gwleidyddol, cymdeithasol, diwylliannol a thechnolegol o safbwynt Cymreig, Prydeinig, Ewropeaidd a Rhyngwladol. Astudio iaith dramor fodern am gyfanswm o 20 awr. Cwblhau prosiect gwaith cwrs ar fater cymdeithasol, gwleidyddol neu ddiwylliannol sydd o ddiddordeb i chi.

Sgiliau Hanfodol ac Allweddol

Cynnal a datblygu sgiliau Cymhwyso Rhif, Technoleg Gwybodaeth, Datrys Problemau, Cyfathrebu, Gweithio gydag Eraill a Gwella eich Dysgu eich Hun.

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Datblygu eich dinasyddiaeth fyd-eang trwy archwilio materion moesegol, cymdeithasol, moesol a chynaladwyedd ac addysg iechyd. Ymgymryd â 15-30 awr o waith cymunedol gan gynnwys codi arian, cynyddu ymwybyddiaeth a rhoi cymorth ymarferol.

Addysg yn Gysylltiedig â Gwaith

Ymgymryd â phrofiad gwaith a phrosiect menter tîm.

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×