Teithio a Thwristiaeth

Teithio a Thwristiaeth

Fideo o’r Gynhadledd Teithio a Thwristiaeth 2014

Cliciwch yma i'w wylio

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy

Hamdden a Thwristiaeth yw diwydiant mwyaf y byd ac mae’n cynnig dewis enfawr o gyfleoedd cyflogaeth a theithio. Gyda’r hyfforddiant priodol, yma yng Ngholeg Cambria, gallwch fod yn rhan ohono.

Bydd ein cyrsiau’n eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd poblogaidd fel bod yn gynrychiolydd tramor neu’n griw caban, yn ogystal a^ swyddi gwasanaethau cwsmeriaid mewn manwerthu, teithio busnes, meysydd awyr, cwmniÅNau awyrennau a mannau hamdden.

Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant a byddwch yn dysgu yn ein cyfleusterau arbenigol, sy’n cynnwys ystafell addysgu ymarferol gyda seddau criw caban, trefnwyr teithio a mannau derbynfa gwesty Mae ymweliadau a theithiau’n rhan bwysig o’n cyrsiau ac os ydych chi 18 oed neu’n hŷn, efallai cewch gyfle i weithio dramor gyda Holidaybreak yn ystod yr haf.

Cewch elwa ar

 • Gyfleusterau arbenigol
 • Cyfle i deithio
 • Cymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol
 • Profiad gwaith a digwyddiadau lleol a chenedlaethol
 • Ymweliadau’n gysylltiedig a^’r diwydiant
 • Siaradwyr Gwadd ac arbenigwyr y diwydiant
 • Cysylltiadau cryf a^ chyflogwyr lleol

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Criw Caban
 • Cynrychiolydd mewn Cyrchfannau Tramor
 • Trefnydd Teithiau
 • Rheoli Digwyddiadau
 • Swyddog Twristiaeth
 • Rheolwr Atyniadau
 • Arweinydd Teithiau
 • Rheoli Twristiaeth

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×