Hyfforddeiaeth

Hyfforddeiaeth

CYRSIAU

fire and rescue traineeship leaflet


OS YDYCH CHI’N 16-18 OED AC YN ANSICR BETH I’W WNEUD NESAF NEU OS OES ANGEN HELP ARNOCH CHI I GAEL GWAITH, YNA, EFALLAI MAI HYFFORDDEIAETH YW’R LLWYBR I CHI EI DDILYN

Gallwch weithio tuag at nifer o gymwysterau gwahanol, ond yn bwysicach fyth, dyma’r cymwysterau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

RHOI DECHRAU DA I’CH GYRFA

Bydd Hyfforddeiaeth yn rhoi cyfle i chi feddwl pa fath o swydd fyddwch am ei gwneud ac mi fyddwch chi’n cael llawer o brofiad gwaith ac yn meithrin nifer o sgiliau.

Cafodd Hyfforddeiaethau eu cynllunio i’ch helpu i ddarganfod byd gwaith yn ogystal â rhoi’r sgiliau bywyd y byddwch chi eu hangen bob dydd, i chi. Byddwn yn eich helpu gyda sgiliau ymarferol fel technegau cyfweliad, gwaith tîm a magu hyder a byddwn yn eich helpu gyda chyfnodau cael blas ar waith.

Cewch eich talu tra byddwch ar ein rhaglen hefyd. Byddwch yn derbyn lwfans rhwng Åí30- Åí50 yr wythnos, yn dibynnu ar y rhaglen sy’n addas i chi. Mae Hyfforddeiaethau yn hyblyg a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch chi i gyrraedd eich potensial. Gallwch roi cynnig ar bethau newydd, o Ofal Anifeiliaid i Arlwyo a mwynhau teithiau maes, gweithdai creadigol, gwirfoddoli, coginio yn yr awyr agored a llawer rhagor.

Hyfforddeiaethau - cael eich ysbrydoli

Maent yn rhoi cyfle i chi gamu ar yr ysgol sgiliau, tra byddwch yn darganfod beth yw bod ym myd gwaith wrth fynd ar leoliad gwaith. Dyma’ch cyfle i ganolbwyntio ar yr hyn rydych chi ei eisiau
mewn bywyd, magu hyder a dechrau ar eich llwybr at waith.

I ganfod mwy e-bostiwch y ti^m - traineeships@cambria.ac.uk

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×