Chwaraeon

Chwaraeon

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy

Lle bynnag y byddwch yn gweld eich dyfodol yn y diwydiant chwaraeon, mae gennym y cwrs iawn i chi. Rydym yn cynnig cyrsiau o Lefel Mynediad hyd at Lefel 3 a byddant yn sicrhau eich bod yn meithrin nifer o sgiliau gwahanol a gwybodaeth sylfaenol fel eich bod yn gallu symud ymlaen yn llwyddiannus yn y maes gwaith cyffrous a gwerth chweil hwn.

Cewch ddefnyddio rhai o’r cyfleusterau gorau yng Nghymru, gan gynnwys Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru (NWIAC), Canolfan Tennis Wrecsam, Canolfan Athletau Queensway yn ogystal a^ Plas Coch a meysydd chwaraeon artiffisial, sylfaen dŵr a thywod ym Mhlas Coch.

Cewch elwa ar

 • Brofiad ymarferol a chyfleoedd hyfforddi
 • Cymryd rhan mewn cymunedau
 • Profiadau preswyl
 • Cysylltiadau cryf a^ chyflogwyr lleol a chenedlaethol
 • Profiad gwaith
 • Siaradwyr gwadd ac arbenigwyr y diwydiant
 • Cynrychioli’ r coleg mewn timau
 • Chwaraeon

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Hyfforddwr Chwaraeon
 • Hunangyflogaeth
 • Hyfforddwr ffitrwydd
 • Datblygu Chwaraeon
 • Rheolwr Canolfan Hamdden
 • Hyfforddwr Personol
 • Athro / Athrawes Addysg Gorffo

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×