GWYDDONIAETH GYMHWYSOL

GWYDDONIAETH GYMHWYSOL

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy
Ar ein cyrsiau Gwyddoniaeth Gymhwysol byddwch yn cael eich dysgu gan diwtoriaid profiadol ac yn cael defnyddio labordai Gwyddoniaeth cyflawn a Darlithfa Wyddoniaeth. Byddwch yn astudio nifer o bynciau trwy gydol y flwyddyn mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg. Cewch gyfle i feithrin sgiliau labordy ymarferol i’ch cymhwyso’n dda, yn ogystal a^ meithrin gwybodaeth ddamcaniaethol eang. Cewch gyfleoedd i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau, cael gwrando ar nifer o sgyrsiau a mynd ar ymweliadau yn ystod y cwrs yn ogystal a^ gweithgarwch Cymdeithas Wyddoniaeth Pennant.

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Gwyddonydd Fforensig
 • Ffisiotherapydd
 • Gwyddonydd Proffesiynol
 • Cadwraethwr
 • Fferyllydd
 • Dietegydd
 • Peiriannydd Cemegol

Cewch elwa ar

 • Labordai Gwyddoniaeth Arbenigol
 • Darlithfa Wyddoniaeth
 • Ymweliadau’n gysylltiedig a^ diwydiant
 • Cymorth ardderchog gyda gwneud cais i brifysgolion
 • Clybiau a Chymdeithasau
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×