Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy

Pwy bynnag ydych chi a beth bynnag yw eich uchelgais, bydd dilyn cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Cambria yn gallu mynd a^ chi ar y trywydd iawn i yrfa werth chweil, er mwyn sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial.

O lefel Mynediad i Lefel 3, cewch gyfle i feithrin y sgiliau a’r wybodaeth sydd ei hangen i ddarganfod eich lle yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai. Mae gan ein tiwtoriaid brofiad helaeth yn y lluoedd arfog, y Llynges, yr heddlu a gwasanaethau cyfreithiol. Mae gennym gysylltiadau ardderchog a^’r gwasanaethau ta^n, carchardai a pharafeddygon, i sicrhau eich bod yn cael profi’r ystod lawn o’r cyfleoedd yn y Sector Gwasanaethau Cyhoeddus mewn lifrai.

Cewch elwa ar

 • Sesiynau buddiol a diddorol yn yr ystafell ddosbarth ac yn y maes
 • Siaradwyr gwadd o’r gwasanaethau
 • Ymweld a^ charchardai a Llys y Goron Cyfnodau preswyl a diwrnodau gweithgareddau awyr agored
 • Diwrnodau’r Fyddin Sesiynau datblygu ffitrwydd Cyfleoedd i wneud gwaith elusennol a gwirfoddoli mewn cymunedau

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Lluoedd Arfog
 • Yr Heddlu
 • Gwasanaeth Ta^n
 • Gwasanaeth Ambiwlans
 • Parafeddyg

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×