Cerddoriaeth A’r Celfyddydau Perfformio

Cerddoriaeth A’r Celfyddydau Perfformio

Astudio'r

DIWYDIANNAU CREADIGOL: CERDDORIAETH A’R CELFYDDYDAU PERFFORMIO

Yn Iâl
Os ydych chi wedi rhoi eich bryd ar yrfa ym myd cerddoriaeth, y llwyfan neu’r sgrin, yna, Coleg Cambria yw’r lle i chi astudio ynddo.

Fel myfyriwr Celfyddydau Perfformio, byddwch yn dysgu nifer o sgiliau gwahanol, gan gynnwys, drama, dawns, theatr gerdd, rheoli digwyddiadau a chynhyrchu ar gyfer llwyfan. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau perfformio arbenigol, gan gynnwys, dawns, drama glasurol, teledu a radio a byddwch yn gallu cymryd rhan mewn nifer o berfformiadau cyhoeddus mewn dawns, drama a cherddoriaeth yn ein theatr stiwdio llawn offer.

Byddwch yn dysgu yn ein cyfleusterau pwrpasol, safon y diwydiant, sy’n cynnwys theatr stiwdio arbenigol, stiwdio ddawns, ystafelloedd cynhyrchu cerddoriaeth a stiwdio deledu HD. Byddwch hefyd yn gallu ymuno â’n Cwmni Theatr Coleg Cambria a Radio Cambria.

Cewch elwa ar

Cwmni Theatr Coleg Cambria
Stiwdio Ddawns Broffesiynol
Ystafelloedd Cynhyrchu Cerddoriaeth
Stiwdio Deledu HD
Siaradwyr gwadd ac arbenigwyr o fyd cerddoriaeth
Prosiectau arbenigol gyda chleientiaid proffil uchel
Ymweliadau addysgol
Cymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus

Y camau nesaf

Prifysgol
Cyfarwyddwr Theatr
Actor
Dawnsiwr
Peiriannydd Sain
DJ
Technegydd Goleuo
Cynhyrchydd Cerddoriaeth
Canwr
Gwneuthurwr Propiau
Cynorthwy-ydd Dillad Theatr
Dylunydd Set a Theatr
Rheoli Digwyddiadau a Gwyliau

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×