PEIRIANNEG: CERBYDAU MODUR

PEIRIANNEG: CERBYDAU MODUR

Dysgu yn

Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy

Coleg Cambria yw un o ganolfannau hyfforddi modurol mwyaf llwyddiannus Prydain. Mae’n cynnig cymwysterau cynnal a chadw a thrwsio cerbydau ar bob lefel, gan gynnwys cymwysterau gosod yn gyflym a cherbydau hybrid. Rydym yn cynnig y dechnoleg ddiweddaraf ac mae ein tiwtoriaid yn weithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n cynorthwyo’n myfyrwyr i fod yn dechnegwyr modurol. Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i feithrin eich sgiliau gwasanaethu cerbydau, cael hyfforddiant diagnostig a chyflyru aer.

Byddwch yn dysgu sut i wneud diagnosis diffygion mwy cymhleth, atgyweirio unedau mawr, a dysgu am weithdrefnau profi ac atgyweirio systemau injan, fframiau, trawsyriannau a systemau trydanol. Cewch ddysgu yn ein cyfleusterau gweithdy realistig, sy’n cynnwys offer safonol y diwydiant, fel baeau glanhau ceir a mannau diagnostig.

Cewch elwa ar

 • Gyfleoedd gwych i gael Prentisiaeth
 • Canolfan Ragoriaeth Peirianneg
 • Rhaglenni uwch sy’n arwain at gyflogaeth
 • Ein cyfleusterau, offer a’n gweithdai arbenigol
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol
 • Cysylltiadau gwych ag arbenigwyr byd diwydiant a busnesau
 • Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Cydnabyddiaeth drwy wobrau’r Diwydiant

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaethau
 • Diagnosteg a Rheoli Uwch
 • Campau Moduro
 • Hunangyflogaeth

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×