PEIRIANNEG: GWEITHGYNHYRCHU A CHYNNAL A CHADW

PEIRIANNEG: GWEITHGYNHYRCHU A CHYNNAL A CHADW

Dysgu yn

Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy

Mae ein Canolfan Ragoriaeth Peirianneg yn un o’r cyfleusterau hyfforddi ac arwain y sector mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain. Mae gennym gysylltiadau cryf a^ busnesau peirianneg, i’ch galluogi i ddatblygu’ch gyrfa yn y maes hwn. Mae ein cyrsiau Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw yn eich galluogi i ddysgu gan ddefnyddio’r offer diweddaraf, fel peiriannau Rheoli Rhifiadol Cyfrifiadurol, roboteg, hydroleg, niwmateg a rigiau electronig. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth academaidd gadarn yn ogystal a^ dysgu’r technegau diweddaraf mewn sgiliau ymarferol, i’ch galluogi i symud ymlaen yn eich gyrfa. Yn dibynnu ar eich cwrs, cewch ddysgu nifer o dechnegau mecanyddol a thrydanol gwahanol, gan gynnwys peirianneg awyrofodol, gosod trydan, CAD, a pheirianneg fecanyddol, drydanol a gweithgynhyrchu.

Cewch elwa ar

 • Gyfleoedd gwych i gael Prentisiaeth
 • Canolfan Ragoriaeth Peirianneg
 • Rhaglenni uwch sy’n arwain at gyflogaeth
 • Ein cyfleusterau, offer a’n gweithdai arbenigol
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol
 • Cysylltiadau gwych gydag arbenigwyr byd diwydiant a busnesau
 • Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Cydnabyddiaeth drwy wobrau’r Diwydiant

Eich dyfodol

Mae’r diwydiant peirianneg yn sector sy’n datblygu’n barhaus ac mae’n darparu sawl llwybr gyrfa:

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Peiriannydd Awyrofodol
 • Technegydd Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur
 • Peiriannydd Mecanyddol
 • Peiriannydd Trydan
 • Hunangyflogaeth

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×