Peirianneg Amaethyddol A Pheiriannau

Peirianneg Amaethyddol A Pheiriannau

Astudio

Llysfasi

Byddwch yn dysgu am wasanaethu ac atgyweirio peiriannau yn ein gweithdai ardderchog a adnewyddwyd yn ddiweddar. Bydd y cwrs yn cynnwys peiriannau amaethyddol ac offer, o beiriannau 2 stro^c sy’n cael eu defnyddio mewn offer garddio hyd at beiriannau diesel mawr sawl silindr sydd i’w cael mewn peiriannau adeiladu ac offer amaethyddol.

Byddwch yn meithrin eich sgiliau a’ch profiad fel gweithredwyr neu fecanydd Peiriannau ac Offer Amaethyddol sy’n cynnwys pynciau fel systemau tanwydd, brecio, llywio a’r hongiad.

Cewch elwa ar

Weithdai helaeth wedi’u hadnewyddu a chyfleusterau weldio cyfoes Ymweld a^ diwydiannau a sioeau Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol Darlithwyr ac arddangosiadau Clybiau a chymdeithasau Cyfleoedd i wirfoddoli a gweithio mewn cymunedau Cymorth gyda cheisiadau i brifysgolion a cheisiadau gwaith Fflyd helaeth o gerbydau, tractorau, peiriannau a pheiriannau’r tir ac offer Llety preswyl gyda phrydau bwyd Cyrsiau byr i wella eich dysgu a’ch cyflogadwyedd, fel tystysgrifau cymhwysedd gyrru wagen fforch godi, gyrru tractorau, triniwr telesgopig, chwistrellu, beiciau pedair olwyn ac weldio

eich dyfodol

 • Prifysgol / Prentisiaeth
 • Technegydd Gwasanaeth Maes
 • Technegydd Gweithdy
 • Hunangyflogaeth
 • Gweithredwr peiriant
 • Mecanydd HGV / PCV
 • Peiriannydd Trydanol
 • Peiriannydd Amaethyddol
 • Peiriannydd Offer Adeiladu
 • Peiriannydd llogi offer
 • Peiriannydd Dylunio
 • Technegydd Gwerthiant Peiriannau
 • Weldiwr / Gwneuthurwr
 • Arbenigwr Cynnyrch

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×