Sgiliau Byw’n Annibynnol

Sgiliau Byw’n Annibynnol

Dysgu yn

Llaneurgain

Mae’r cyrsiau Sgiliau Bywyd llawn amser yma’n addas ar gyfer myfyrwyr gydag ystod o anghenion dysgu ychwanegol; o Anawsterau Dysgu Cymedrol (MLD) i Anawsterau Dysgu Difrifol (SLD).

Mae ein hystod o gyrsiau Sgiliau Bywyd yn galluogi dysgwyr i feithrin sgiliau galwedigaethol a gafodd eu llunio i wella cyfleoedd i fynd ymlaen at waith a / neu astudio ymhellach.

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau Sgiliau Bywyd, gan gynnwys Coginio, Garddwriaeth, Sgiliau Creadigol, Sgiliau Gweithdy, Gofal Anifeiliaid, Gofal Ceffylau a Marchogaeth a chyrsiau rhagflas galwedigaethol.

Mae’r myfyrwyr yn cael eu dysgu mewn grwpiau bychain. Mae pob cwrs yn cynnwys gwersi sy’n eu helpu i fagu hyder a gwella’u llythrennedd, rhifedd a’u sgiliau ar gyfer bod yn annibynnol ac ar gyfer cyflogaeth a dilyniant. Gallwn drefnu ymweliadau rhagflas rhagarweiniol i ddarpar fyfyrwyr, rhieni, a gofalwyr, gan gynnwys taith i weld ein cyfleusterau a thrafod dewisiadau’r cwrs.

Cewch elwa ar

 • Gyfleusterau rhagorol
 • Teithiau, ymweliadau a siaradwyr gwadd
 • Gweithgareddau cyfoethogi fel drama a chwaraeon
 • Cyfleoedd cymunedol a mentrau
 • Clwb Swyddi
 • Profiad gwaith
 • Cyrsiau galwedigaethol
 • Cystadlu

Eich dyfodol

Dyma rai o’r dewisiadau’n unig y byddai ein cyrsiau’n gallu arwain atynt:

 • Symud ymlaen i gwrs prif ffrwd
 • Cyflogaeth gyda chymorth
 • Menter gymdeithasol
 • Gwaith gwirfoddol
 • Byw’n annibynnol

Cliciwch yma i lawrlwytho ein taflen Sgiliau Byw’n Annibynnol

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×