Garddwriaeth

Garddwriaeth

Dysgu yn

Llaneurgain

Yn nhiroedd hardd wedi’u tirlunio Coleg Cambria yn Llaneurgain, cewch gyfle i ddysgu sgiliau dylunio, adeiladu a chynnal a chadw prosiectau gerddi newydd. Cewch hefyd feithrin y sgiliau masnachol a gwybodaeth am blanhigion sydd eu hangen arnoch i weithio mewn nifer o swyddi Garddwriaeth cyffrous a gwerth chweil. Mae’r myfyrwyr yn cael defnyddio ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys peiriannau ac offer arbenigol, tiroedd addurnol, prosiectau garddio a gweithdai. Bydd myfyrwyr sydd a^ diddordeb mewn sgiliau adeiladu, planhigion, natur, dylunio a gweithio yn yr awyr agored yn cael eu synnu gan y gyrfaoedd cyffrous a gwerth chweil sydd ar gael yn y diwydiant Garddwriaeth.

Efallai cewch gyfle i fynd ar ymweliadau addysgol, gan gynnwys Prosiect Eden yng Nghernyw ac Ynysoedd Sili, gerddi’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Gerddi Botaneg, Sioeau Gerddi Cenedlaethol, ac ymweld a^ thyfwyr a meithrinfeydd.

Mae llawer o gyn fyfyrwyr bellach yn rhedeg busnesau llwyddiannus ledled Gogledd Cymru ac ymhellach na hynny.

Cewch elwa ar

Brofiad gwaith gyda sefydliadau mawr eu bri, fel y Gerddi Botaneg Brenhinol yng Nghaeredin, Gerddi Bodnant a chwmniÅNau dylunio tirweddau a thyfwyr.

 • Prosiectau cymunedol a gweddnewid gerddi.
 • Cyfleoedd i weithio mewn cymunedau ac i wirfoddoli
 • Cysylltiadau cryf â busnesau lleol, tyfwyr ac arbenigwyr y diwydiant
 • Teithiau maes a siaradwyr gwadd y diwydiant
 • Cyrsiau byr i wella’ch dysgu a’ch cyflogadwyedd, fel Tystysgrifau
 • Cymhwysedd mewn Chwistrellu, Torri Prysgoed, Gyrru Tractorau, Llifiau Cadwyn ac Adeiladu.

Eich dyfodol

 • Prifysgol / Prentisiaeth
 • Garddwr Tirlun
 • SyrfeÅNwr Tirlun
 • GarddwrBotanegol / Planhigwr
 • Rheolwr / Goruchwylydd contractau
 • Hunangyflogaeth
 • Sector Cadwraeth / Amgylcheddol
 • Dylunydd Gerddi
 • Ceidwad Gri^n / Meysydd
 • Chwarae
 • Parciau a Gerddi cynghorau
 • Canolfannau manwerthu garddio
 • Arddangosiadau planhigion dan do
Taith o amgylch Coleg Cambria - Llaneurgain. Fe’i lleolir mewn 91 hectar (225 erw) o dirwedd hardd yn agos at arfordir Gogledd Cymru ac yn edrych dros aber afon Dyfrdwy.

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×