Gofal a Rheolaeth Ceffylau

Gofal a Rheolaeth Ceffylau

Dysgu yn

Llaneurgain

Mae ein Canolfan Geffylau yn Llaneurgain wedi ei chymeradwyo gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) ac mae’n un o ganolfannau gorau’r diwydiant. Byddwch yn dysgu mewn cyfleusterau gwych, sy’n cynnwys arena dan do ac arena tu allan mawr, lloc crwn ar gyfer marchogaeth naturiol a chwrs traws gwlad. Mae ein staff yn weithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac mae ganddynt brofiad helaeth mewn nifer eang o ddisgyblaethau a gwahanol agweddau o’r diwydiant ceffylau. Rydym yn cynnig nifer o wahanol lefelau gyda rhai llwybrau’n cynnwys marchogaeth, a llwybrau eraill yn hepgor yr elfen hon. Rydym hefyd yn cynnig nifer o gymwysterau ceffyleg proffesiynol, sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant. Mae rhaglenni dysgu yn y gwaith ar gael hefyd, gan weithio mewn gwahanol fathau o iardiau mewn lleoliadau ledled Gogledd Cymru.

Cewch elwa ar

 • Deithiau i sioeau a chystadlaethau’r diwydiant
 • Academi Farchogaeth gyda hyfforddwyr allanol
 • Hyfforddiant ac Arholiadau Cymdeithas
 • Ceffylau Prydain
 • Clwb Marchogaeth y Coleg a Chymdeithas Ceffylau Prydain
 • Cyfle i gystadlu yn nigwyddiadau’r diwydiant
 • Cyfleoedd i weithio ac i wirfoddoli yn y gymuned
 • Darlithoedd ac arddangosiadau gan y marchogion dressage a neidio gorau
 • Wythnosau Profiad o Geffylau i’r Ifanc ac Oedolion
 • Mae pob disgyblaeth yn cynnwys gyrru car a cheffyl

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Gwastrawd
 • Hyfforddwr Marchnata Manwerthu
 • Rheolwr Stabl
 • Y diwydiant Rasio Ceffylau
 • Diwydiant Bridio / Gre / Gwaed Pur
 • Trefnydd Digwyddiadau
 • Darlithydd / Asesydd
 • Ffarier
 • Siop Bwyd Anifeiliaid
 • Canolfan Achub / Lles
 • Ceffylau
 • Siopau Dillad ac Offer
 • Arweinydd Teithiau

Ymweld â ni ar Facebook

Dysgu popeth am Geffylau gyda Choleg Cambria.

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×