Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy

Mae’r diwydiant gofal yn faes sy’n rhoi boddhad mawr ac sy’n gyffrous i weithio ynddo. Bydd ein cyrsiau’n sicrhau bod gennych chi’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnoch i ddiwallu anghenion newidiol y sector ac i gael gyrfa lwyddiannus yn y proffesiynau iechyd.

Cafodd ein cyrsiau eu llunio i’ch paratoi ar gyfer gweithio yng ngwahanol feysydd y proffesiynau gofal, mewn amgylchfyd ysgogol llawn hwyl, a thrwy ddefnyddio nifer o ddulliau dysgu rhyngweithiol.

Ar lefel 2 a lefel 3 byddwch yn mynychu lleoliadau gwaith ymarferol hefyd, i ennill profiad hanfodol ac i’ch paratoi ar gyfer y gweithle. Bydd rhaid i chi gwblhau Gwiriad Uwch y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a dangos y potensial i allu gweithio’n annibynnol ac yn ddiogel mewn lleoliadau gofal.

Cewch elwa ar

 • Leoliadau gwaith gyda diwydiant lleol
 • Cyfleusterau dysgu a gweithdai rhyngweithiol
 • Siaradwyr gwadd a thiwtoriaid arbenigol y diwydiant
 • Cysylltiadau gwych gyda busnesau lleol

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Nyrs Paediatreg
 • Bydwraig
 • Gweithiwr Gofal
 • Cwnselydd
 • Nyrs
 • Gweithiwr Cymdeithasol
 • Gweithiwr Iechyd
 • Proffesiynol
 • Cymhorthydd Ystafell
 • Ddosbarth
 • Athro / Athrawes
 • Nyrs Feithrinfa
 • Gofal Arbennig i Fabanod
 • Datblygu Iaith a Lleferydd

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×