Trin Gwallt

Trin Gwallt

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy

Ydych chi’n gyfathrebwr effeithiol gydag uchelgais i fod yn greadigol, ac yn mwynhau gweithio gyda phobl? Mae ein cyrsiau Trin Gwallt yn eich paratoi chi i weithio yn un o’r diwydiannau mwyaf celfydd a ffasiynol.

Cafodd ein cyrsiau eu llunio fel eich bod yn meithrin ystod o wybodaeth dechnegol a chreadigol amrywiol. Byddwch hefyd yn meithrin sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid hanfodol yn ein gweithdai proffesiynol a salonau masnachol. Byddwch yn cael eich dysgu gan diwtoriaid arbenigol y diwydiant yn ein cyfleusterau arbenigol, gan ddefnyddio cynnyrch gorau’r diwydiant a’r offer diweddaraf.

Ewch i’n gwefan i gael rhestr lawn o’r cyrsiau Trin Gwallt sydd ar gael .

Cewch elwa ar

 • Salonau proffesiynol a masnachol – Salon Celstryn a Salon Ia^l
 • Gweithdai arbenigol
 • Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol
 • Ymweliadau a^ diwydiant
 • Cysylltiadau cryf a^ chyflogwyr
 • Siaradwyr gwadd ac arbenigwyr y Diwydiant

Eich dyfodol

Ymunwch a^ nifer o’n cyn-fyfyrwyr sydd wedi mynd ymlaen i yrfaoedd cyffrous yn y diwydiant.

 • Prentisiaeth
 • Triniwr / steilydd gwallt
 • Steilydd gwallt teledu / y cyfryngau
 • Rheolwr salon
 • Llongau mordaith
 • Hunangyflogaeth
 • Darlithydd / hyfforddwr
 • Asesydd
 • Prifysgol

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×