TGAU

TGAU

Cyrsiau

GWELD Y CYRSIAU yn y maes hwn

Rydym yn cynnig cyrsiau rhan amser mewn TGAU Saesneg a Mathemateg yn ystod y dydd a’r hwyrddydd ar gyfer myfyrwyr llawn amser presennol, ac fel cyrsiau nos ar gyfer myfyrwyr rhan amser.

Rydym yn annog myfyrwyr llawn amser sydd wedi ennill gradd D yn y naill bwnc neu’r llall i fanteisio ar y cyfle i wella’u graddau. Mae hyn yn cynyddu eu siawns i gael dilyn cwrs lefel uwch yn y coleg neu i gael symud ymlaen i addysg uwch, neu i gael gwaith.

Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau cyn-TGAU yn ystod y dydd ar gyfer myfyrwyr llawn amser nad ydynt yn hollol barod ar gyfer TGAU. Ein nod yw bod pob myfyriwr yn cael cyfle i wella eu sgiliau yn y pynciau hyn. Caiff pob dosbarth ei gynnal yn ôl y galw.

Paratowch ar gyfer TGAU Mathemateg a Saesneg

Darllenwch a lawr lwythwch ein Taflen

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×