Dechrau o’r Newydd mewn Addysg Bellach

Dechrau o’r Newydd mewn Addysg Bellach

Dysgu yn

Glannau Dyfrdwy, Iâl

Os ydych chi wedi gadael coleg neu chweched dosbarth yn ddiweddar, bydd ein rhaglen addysg bellach Dechrau o’r Newydd yn eich helpu i ddychwelyd i addysg.

Pan fyddwch yn dechrau’r cwrs, byddwch yn cael adolygiad llawn gyda'ch tiwtor personol i gael gwybod beth sydd angen i chi ei wneud i gyflawni eich nod.

Mae'r rhaglen yn cael ei chynnal dros ddau dymor (Ionawr - Mehefin).  Cewch gyfle i roi cynnig ar ddosbarthiadau ymarferol ac academaidd y mae gennych ddiddordeb ynddynt, mewn nifer o feysydd cwricwlwm gwahanol.  Byddwch hefyd yn meithrin y profiad a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i fod yn barod i symud ymlaen at gwrs Lefel 2/3 ym mis Medi.

Ffoniwch ni heddiw i gael rhagor o wybodaeth 0300 03 03 007

Cewch brofi

  • Cyrsiau rhagflas yn eich maes diddordeb
  • Cyfleusterau arbenigol
  • Teithiau ac ymweliadau
  • Cyfleoedd i helpu elusennau
  • Siaradwyr gwadd

Eich Dyfodol

Cwrs Addysg Bellach Lefel 2/3 ym mis Medi

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×