Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad

Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad

Dysgu yn eich dyfodol

Llysfasi
Byddwch yn gweithio tuag at safonau’r diwydiant i feithrin sgiliau ymarferol, yn ogystal a^ dod i ddeall am theori Coedwigaeth a Chadwraeth mewn coetir penodedig 150 erw, sy’n cael ei reoli dan Gynllun Coetiroedd Gwell i Gymru.

Wrth astudio, byddwch yn defnyddio peiriannau a llifiau cadwyn gwahanol bob dydd. Byddwch yn cael cyfle i ymgymryd ag asesiadau allanol hefyd i gael ennill tystysgrifau llif gadwyn a thystysgrifau cysylltiedig eraill gofal coed.

Bydd profiad gwaith ymarferol a lleoliadau gwaith yn rhan annatod o’ch cwrs ac maent yn hollbwysig i gael cyfleoedd gwaith yn y dyfodol. Ewch i’n gwefan i gael rhestr lawn o’r cyrsiau Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad sydd ar gael

Cewch elwa ar

 • Gyrsiau byr i wella eich dysgu a’ch cyflogadwyedd, fel tystysgrifau cymhwysedd sglodiwr coed, torrwr prysgwydd, plaleiddiaid, llifiau cadwyn, tractorau ac ATV
 • Llety preswyl gyda phrydau bwyd 150 erw o goetir
 • Cael mynediad i ardaloedd helaeth o Goedwig Clocaenog
 • Ymweliadau a^’r diwydiant
 • Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Clybiau a chymdeithasau
 • Cyfleoedd i weithio ac i wirfoddoli mewn cymunedau
 • Cymorth gyda cheisiadau i brifysgolion ac am waith
 • Fflyd helaeth o gerbydau, tractorau, peiriannau’r tir ac offer

Eich dyfodol

 • Prifysgol / Prentisiaeth
 • Coedwigwr
 • Triniwr Coed
 • Swyddog Coed
 • SyrfeÅNwr Coed
 • Gweithredwr Offer
 • Peiriannydd Mecanyddol
 • Ceidwad Cefn Gwlad
 • Contractwr
 • Amgylcheddol
 • Planwr Coed
 • Gweithredwr Llifiau Cadwyn
 • Coedwigwr a Rheolwr
 • Coetir
 • Contractwr
 • Crefftwr

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×