Blodeuwriaeth

Blodeuwriaeth

Dysgu yn

Llaneurgain
Mae gan ein cyrsiau Blodeuwriaeth enw am fod y rhai gorau ym Mhrydain. Maent wedi’u llunio i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y maes.

Mae ein cyrsiau’n cynnwys holl agweddau Blodeuwriaeth fasnachol a byddant yn rhoi cyfle i chi greu arddangosiadau blodau cyffrous a llawn dychymyg ar gyfer priodasau, dathliadau ac fel anrhegion. Mae nifer o’n cyn-fyfyrwyr bellach yn gweithio yn y diwydiant Blodeuwriaeth ledled Prydain a thramor.

Ewch i’n gwefan i gael rhestr lawn o’r cyrsiau Blodeuwriaeth llawn amser a’r prentisiaethau sydd ar gael

Cewch elwa ar

 • Weithdai blodeuwriaeth rhagorol
 • Profiad gwaith yn lleol, yn genedlaethol neu dramor
 • Teithiau maes a siaradwyr gwadd o’r diwydiant
 • Profiad mewn digwyddiadau go iawn
 • Arddangosiadau gan arbenigwyr o’r diwydiant
 • Cyfleoedd i weithio yn y gymuned ac i wirfoddoli
 • Cystadlaethau’r diwydiant
 • Clybiau a chymdeithasau

Eich dyfodol

Mae tua 30,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiant Blodeuwriaeth ym Mhrydain, fel mân-werthwyr annibynnol yn bennaf.

 • Prifysgol
 • Hunangyflogaeth
 • Arddangoswr
 • Gwerthwr blodau
 • Prynwr
 • Trefnydd Digwyddiadau
 • Gwerthwr blodau ar liwt eich hun
 • Dylunydd / Gwerthwr blodau
 • Arddangosiadau planhigion dan do
 • Gwerthwr blodau priodas
 • Prynwr cyfanwerthu

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×