PEIRIANNEG: Ffabrigo a Weldio

PEIRIANNEG: Ffabrigo a Weldio

Dysgu yn

Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy
Gall yr hyfforddiant a’r sgiliau cywir ym maes Peirianneg arwain at yrfa sy’n talu’n dda mewn sector sy’n tyfu. Bydd ein cyrsiau Gwneuthuro a Weldio yn eich galluogi i ddysgu’r sgiliau hynny mewn gweithdai arbenigol sy’n cael eu haddysgu gan staff a hyfforddwyd yn y diwydiant. Byddwn yn rhoi dealltwriaeth drylwyr o wybodaeth academaidd i chi yn ogystal a^’r technegau diweddaraf mewn sgiliau ymarferol, i’ch paratoi ar gyfer eich gyrfa.

Yn dibynnu ar eich cwrs, gallwch ddysgu nifer o dechnegau gwneuthuro a weldio fel gwaith dalen fetel, proses MIG a MMA, cydosod pibwaith a weldio TIG a MIG.

Cewch elwa ar

 • Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg
 • Cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol
 • Cysylltiadau ardderchog gydag arbenigwyr y diwydiant a busnesau
 • Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Cyfleoedd gwych i ennill Prentisiaeth

Eich dyfodol

Mae’r diwydiant Peirianneg yn sector sy’n datblygu’n barhaus ac mae’n cynnig nifer o lwybrau gyrfa gwahanol:

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Gweithiwr Haearn
 • Weldiwr
 • Cyfosodwr a Gwneuthurwr
 • Ffitiwr Pibellau
 • Gweithiwr Llenfetel

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×