DIWYDIANNAU CREADIGOL: CYNHYRCHU CYFRYNGAU CREADIGOL DIGWYDDIADAU A CHYNYRCHIADAU

DIWYDIANNAU CREADIGOL: CYNHYRCHU CYFRYNGAU CREADIGOL DIGWYDDIADAU A CHYNYRCHIADAU

Dysgu yn

Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol - Iâl a Glannau Dyfrdwy

Fel myfyriwr Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, gallwch astudio agweddau ymarferol a damcaniaethol y diwydiant cyfryngau cyfoes, gan gynnwys print, teledu a ffilm, hysbysebu, newyddiaduraeth, yn ogystal a^ radio a thechnegau sain.

Digwyddiadau a Chynyrchiadau Byw - Iâl

Fel myfyriwr Digwyddiadau a Chynyrchiadau Byw, cewch gyfleoedd i ddysgu dylunio a pheirianneg sain, dylunio a gweithredu goleuo, rheoli digwyddiadau a llwyfan, graffeg ddigidol a chynhyrchu a sain / fideo.

Mae pob un o’r cyrsiau hyn yn cynnig profiad go iawn o gynhyrchu ystod eang o gynnyrch y cyfryngau i chi. Ar gyfer myfyrwyr Cynhyrchu Cyfryngau mae hyn yn cynnwys creu delweddau, ysgrifennu sgriptiau, dylunio cymeriadau, gwaith camera, recordio sain a llawer rhagor. Fel myfyriwr Digwyddiadau a Chynyrchiadau Byw, cewch gynnig profiad llwyfannu gigs cerddoriaeth, perfformiadau drama a digwyddiadau awyr agored. Byddwch yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a rhaglenni yn ein cyfleusterau arbenigol ar y ddau gwrs, gan gynnwys stiwdio deledu HD, theatr stiwdio 220 sedd, stiwdio recordio safonol y diwydiant ac ystafelloedd Mac pwrpasol gydag amrywiaeth eang o feddalwedd o^l-gynhyrchu.

Mae’r Diwydiannau Creadigol yn chwilio’n daer am weithredwyr talentog, aml-sgiliau. Lluniwyd y cyrsiau hyn i gynnwys ystod eang o sgiliau a fydd yn eich gwneud chi’n werthfawr yn y sector cyflogaeth hanfodol hwn sy’n datblygu.

Cewch elwa ar

 • Stiwdio deledu HD
 • Theatr stiwdio 220 sedd
 • Cyfleusterau o^l-gynhyrchu safonol y diwydiant
 • Ystafell olygu Final Cut Pro X
 • Desgiau goleuo digidol rhaglenadwy – Stiwdio Recordio
 • Desgiau cymysgu sain analog a digidol - rhaglenni Mac pwrpasol
 • Cysylltiadau a gweithwyr proffesiynol y diwydiant a lleoliadau
 • Dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant
 • Teithiau i gynadleddau’r diwydiant, perfformiadau theatr a digwyddiadau

Eich dyfodol

 • Prifysgol ac ysgolion
 • Drama / Cynhyrchu
 • Cynhyrchydd Ffilm
 • Cynhyrchu Teledu a Ffilm
 • Sgriptiwr / Ysgrifennwr
 • Copi
 • Dosbarthu Rhaglenni
 • Teledu a Ffilm
 • Gweithio’n llawrydd yn
 • Y Diwydiannau Creadigol
 • Rheolwr Llwyfan
 • Dylunydd / Gweithredwr Goleuo
 • Rheolwr Digwyddiadau
 • Gweithredwr Gweledol a Sain
 • Peiriannydd Sain
 • Rheolwr Marchnata
 • Dylunydd Mapio
 • Tafluniadau

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×