Adeiladu: Crefftau Adeiladu

Adeiladu: Crefftau Adeiladu

Dysgu yn

Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy

Y diwydiant Adeiladu yw un o’r sectorau cyflogi mwyaf ym Mhrydain ac mae’n gallu cynnig cyflogau uchel i’r gweithwyr hynny gyda sgiliau yn y crefftau Adeiladu. Mae’r diwydiant yn cynnig amrywiaeth enfawr o yrfaoedd mewn cannoedd o grefftau. Mae adeiladu heddiw yn ddiwydiant modern gyda gyrfaoedd mewn swyddfeydd sy’n canolbwyntio ar feysydd digidol, dylunio a chynaladwyedd, yn ogystal a^ gwaith crefft.

Byddwch yn cael eich dysgu gan arbenigwyr y diwydiant mewn amgylchfyd gwaith realistig. Mae ein Canolfannau Sgiliau Adeiladu modern yn eich galluogi i ddysgu gan ddefnyddio’r dechnoleg a’r offer arbenigol diweddaraf. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i’ch hyfforddi mewn sgiliau Adeiladu eraill fel Gosod Brics, Plastro, gwaith Saer ac Asiedydd a Phaentio ac Addurno.

Cewch elwa ar

 • Ein Canolfannau Sgiliau Adeiladu
 • System Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM)
 • Rhaglenni uwch sy’n arwain at waith
 • Cyfleusterau, offer a gweithdai arbenigol
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol
 • Cysylltiadau ardderchog gydag arbenigwyr y diwydiant a busnesau
 • Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Cydnabyddiaeth gan wobrau’r diwydiant

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • SyrfeÅNwr Meintiau
 • Pensaer
 • SyrfeÅNwr Adeiladau
 • Rheolwr Prosiectau /Safleoedd
 • SyrfeÅNwr
 • Paentiwr ac Addurnwr
 • Gosodwr briciau
 • Goruchwyliwr Adeiladu
 • Swyddog Rheoliadau
 • Adeiladu
 • Plastrwr
 • Saer Coed / Asiedydd

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×