Adeiladu: Gwasanaethau

Adeiladu: Gwasanaethau

Dysgu yn

Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy

Mae’r diwydiant Gwasanaethau Adeiladu yn farchnad gyflogaeth fawr. Mae’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer y rhai hynny sy’n dymuno gweithio mewn amgylchfyd domestig, masnachol, amaethyddol a diwydiannol. Yng Ngholeg Cambria gallwch astudio Gwaith Plymwr a Gwresogi, Gosod Trydan, Rheweiddio a Chyflyru Aer, a Gwresogi ac Awyru. Bydd ein rhaglenni’n dysgu arferion gweithio’n ddiogel i chi, yn ogystal a^ dylunio, cynllunio, gosod, profi a chomisiynu’r systemau dan sylw. Byddwch yn cael eich dysgu gan arbenigwyr y diwydiant mewn amgylchfyd gwaith realistig yn ein Canolfannau Sgiliau Adeiladu modern, gan ddefnyddio’r dechnoleg ac offer arbennig diweddaraf.

Cafwyd datblygiadau technolegol ym mhob maes mewn technolegau adnewyddadwy, fel offer ffotofoltaÅNig, pympiau gwres aer a daear a gwresogi thermol solar, ac maent yn cael eu cynnwys yn ein rhaglenni.

Cewch elwa ar

 • Ganolfan Sgiliau Adeiladu
 • Rhaglenni uwch sy’n arwain at brentisiaethau a gwaith
 • Cyfleusterau, offer a gweithdai arbenigol
 • Cysylltiadau ardderchog ag arbenigwyr y diwydiant a busnesau
 • Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau

Eich dyfodol

 • Prentisiaeth
 • Trydanwr
 • Plymwr
 • Gosodwr Nwy
 • Goruchwyliwr Safle
 • Rheolwr Prosiectau
 • Dylunydd
 • Amcangyfrifwr
 • Rheolwr Contractau
 • Prifysgol
 • Technegydd Gwresogi ac
 • Awyru
 • Peiriannydd Gwasanaethau
 • Adeiladu

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×