Cyfrifiaduro a Tg

Cyfrifiaduro a Tg

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy

Mae astudio Cyfrifiaduro a TG yn eich galluogi i weithio gyda chynhyrchion arloesol a thechnoleg mewn un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yn y byd. Cafodd ein cyrsiau eu llunio i roi amrywiaeth eang o sgiliau i chi i ddatblygu eich gyrfa yn y diwydiant sy’n symud yn gyflym hwn. Byddwch yn dysgu am galedwedd a meddalwedd, gan gynnwys rhaglennu a sut i’w cymhwyso i ddiwydiannau gwahanol.

Cewch elwa ar

 • Gyfleusterau Cyfrifiaduro a TG arbenigol
 • Yr offer a’r cyfarpar diweddaraf
 • Siaradwyr Gwadd ac arbenigwyr y diwydiant
 • Cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith yn y diwydiant
 • Cysylltiadau cryf gyda chyflogwyr lleol
 • Clybiau a Chymdeithasau

Eich dyfodol

Mae gan y DU tua 1.1 miliwn o weithwyr cyfrifiadurol proffesiynol sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau gyrfa.

 • Prifysgol / Prentisiaeth
 • Dylunydd Gemau
 • Dylunydd Gwe
 • Technegydd Cymorth
 • Systemau
 • Technegydd Cymorth TG
 • Dylunydd Meddalwedd
 • Gweithredwr Cyfrifiaduron
 • Dadansoddwr Systemau

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×