Gofal Plant

Gofal Plant

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy
Mae’r diwydiant gofal plant yn sector hynod o gyffrous a gwerth chweil i weithio ynddo. Bydd ein cyrsiau yn sicrhau bod gennych y sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnoch chi i ateb anghenion newidiol y sector ac i weithio yn y maes hwn. Cafodd ein cyrsiau eu llunio i’ch paratoi ar gyfer gwaith ym mhob maes y proffesiynau Gofal Plant, mewn amgylchfyd ysgogol a llawn hwyl, gan ddefnyddio nifer o ddulliau addysgu rhyngweithiol.

Ar Lefelau 2 a 3, byddwch hefyd yn mynychu lleoliadau gwaith ymarferol i gael profiad hanfodol ac i’ch paratoi ar gyfer y gweithle. Bydd rhaid i chi gwblhau Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a gallu dangos y potensial i weithio’n annibynnol ac yn ddiogel gyda gofal plant a blynyddoedd cynnar mewn gweithleoedd.

Cewch elwa ar

 • Leoliadau gwaith gyda diwydiannau lleol
 • Cyfleusterau addysgu a gweithdai rhyngweithiol
 • Siaradwyr gwadd a thiwtoriaid arbenigol y diwydiant
 • Cysylltiadau ardderchog gyda busnesau lleol

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Nyrs Paediatreg
 • Gweithiwr Gofal
 • Bydwraig
 • Cwnselwr
 • Nyrs
 • Gweithiwr Cymdeithasol
 • Gweithiwr Iechyd
 • Proffesiynol
 • Gweithiwr Cymdeithasol
 • Cymhorthydd Dosbarth
 • Athro / Athrawes
 • Nyrs Feithrinfa
 • Gofal Arbenigol i Fabanod
 • Datblygiad Iaith a Lleferydd

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×