Lletygarwch Ac Arlwyo

Lletygarwch Ac Arlwyo

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy
Ydych chi’n frwd ynghylch bwyd a diod? Mae’r diwydiant lletygarwch ac arlwyo yn un o’r sectorau gyrfa mwyaf amrywiol yn y byd ac mae gennym ni nifer o gyrsiau gwahanol i’ch helpu i symud ymlaen i’r diwydiant hwn. Byddwch yn dysgu sut i baratoi bwyd a diod yn ein ceginau sydd o safon broffesiynol ac yn dysgu am bwysigrwydd gwasanaeth cwsmer yn ein bwytai sydd ar agor i’r cyhoedd. Mae ein cyrsiau’n cael eu dysgu gan staff gwybodus, profiadol, trwy nifer o bynciau ymarferol a damcaniaethol gwahanol, a fydd yn rhoi’r hyder a’r medrau i chi ar gyfer y gweithle.

Cewch elwa ar

 • Fwyty Rendezvous (Ia^l)
 • Bwyty’r Celstryn (Glannau Dyfrdwy)
 • Ceginau safonol y diwydiant
 • Meithrin profiad mewn digwyddiadau go iawn
 • Ymweliadau a^’r diwydiant a chyfle i gyfarfod ei arbenigwyr
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol

Eich dyfodol

Mae nifer o’n cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i yrfaoedd cyffrous yn y diwydiant.

 • Prentisiaethau
 • Cogydd / Cogyddes
 • Rheolwr gwesty
 • Gweinydd / Gweinyddes
 • Rheolwr bwyty
 • Rheolwr bar
 • Cynhyrchwr bwyd a diod

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×