Busnes, Manwerthu A Gweinyddiaeth

Busnes, Manwerthu A Gweinyddiaeth

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy
Mae Busnes a Gweinyddiaeth yn faes sy’n tyfu’n gyflym ac mae’n cynnig nifer fawr o gyfleoedd gyrfa ar draws gwahanol sectorau. Bydd ein cyrsiau yn rhoi’r sgiliau busnes angenrheidiol i chi allu camu ymlaen yn y diwydiant sy’n cynnwys ystod o bynciau, o reoli a mentergarwch i TGCh. Byddwch yn cael y cyfle i fynd ar deithiau coleg yn rheolaidd a chynllunio digwyddiadau cyffrous allai arwain at gyflawni cyfleoedd gyrfa yn y sectorau corfforaethol neu gyhoeddus. Rydym hefyd yn cynnig gofynion mynediad hyblyg ar gyfer myfyrwyr aeddfed sy’n dychwelyd i fyd addysg ar o^l egwyl.

Mae nifer o’n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i brifysgolion i arbenigo mewn meysydd fel cyfrifeg, marchnata, cyllid ac adnoddau dynol.

Cewch elwa ar

 • Ein cysylltiadau a^’r Academi Gyrfaoedd a WorldSkills
 • Profiad gwaith yn y diwydiant
 • Siaradwyr Gwadd ac arbenigwyr y diwydiant
 • Ymweliadau’n gysylltiedig a^’r diwydiant
 • Clybiau a Chymdeithasau
 • Cymorth ardderchog gyda gwneud ceisiadau i brifysgolion

Eich dyfodol

 • Prifysgol
 • Prentisiaeth
 • Cyfrifydd Siartredig
 • Adnoddau Dynol
 • Swyddog Marchnata
 • Ymgynghorydd Busnes
 • Gwerthu
 • Banciwr Manwerthu
 • Tanysgrifenwyr Yswiriant
 • Ysgrifennydd Cyfreithiol
 • Gweinyddiaeth
 • Rheoli Manwerthu

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×