Harddwch a Therapïau Cyflenwol

Harddwch a Therapïau Cyflenwol

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy
Ydych chi’n greadigol ac yn gyfathrebwr da? Ydych chi eisiau helpu eraill i edrych yn dda a theimlo’n dda amdanyn nhw eu hunain?

Mae ein cyrsiau Harddwch a TherapiÅNau Cyflenwol yn eich paratoi i weithio mewn diwydiant sy’n cynnig nifer o yrfaoedd amrywiol. Mae twf cyflym y sector manwerthu persawr, cynnyrch gofal croen a gofal gwallt a chynnyrch i ddynion yn golygu bod y proffesiwn hwn bellach yn un o’r diwydiannau mwyaf proffidiol yn y byd.

Cafodd ein cyrsiau eu llunio i roi profiadau bywyd go iawn a’r sgiliau i chi ar gyfer cyflogaeth. Cewch eich asesu mewn amgylchfyd masnachol a byddwch yn meithrin sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid hanfodol yn ein gweithdai proffesiynol a’n salonau masnachol. Byddwch yn cael eich dysgu gan diwtoriaid arbenigol y diwydiant yn ein cyfleusterau arbenigol, gan ddefnyddio’r cynnyrch drytaf a’r offer diweddaraf.

Cewch elwa ar

 • Salonau proffesiynol a masnachol - Salon Celstryn a Salon Ia^l
 • Gweithdai arbenigol
 • Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol
 • Ymweliadau a^ diwydiant, cysylltiadau cryf gyda chyflogwyr

Eich dyfodol

Mae’r diwydiant harddwch ym Mhrydain yn cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer gyrfa ac mae’n cyflogi tua 1 miliwn o weithwyr ledled y wlad.

 • Prentisiaeth
 • Therapydd Harddwch
 • Therapydd Cyflenwol
 • Technegydd Ewinedd
 • Therapydd Sba
 • Llongau Pleser
 • Colurwr / Colurwraig
 • Teledu / Y Cyfryngau
 • Hunangyflogaeth
 • Rheolwr Salon
 • Darlithydd / Hyfforddwr
 • Sector Manwerthu
 • Cynnyrch Harddwch

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×