DIWYDIANNAU CREADIGOL: CELF A DYLUNIO

DIWYDIANNAU CREADIGOL: CELF A DYLUNIO

Dysgu yn

DIWYDIANNAU CREADIGOL: CELF A DYLUNIO

Iâl - Safon Uwch a Galwedigaethol Glannau Dyfrdwy - Safon Uwch

Ydych chi’n frwd am ddylunio ac yn gweld eich hun yn gweithio yn y diwydiannau creadigol sy’n tyfu’n gyflym? Yng Ngholeg Cambria gallwch astudio amrediad eang o gyrsiau Celf a Dylunio ar wahanol lefelau, gyda’n tiwtoriaid sydd a^ chymwysterau uchel ac sydd wedi ennill gwobrau. Mae ein cyfleusterau Celf a Dylunio arbenigol, fel y stiwdio ffotograffiaeth, gweithdy gwneud printiau a’n gweithdy 3D wedi eu cynllunio ar gyfer anghenion creadigol ein myfyrwyr. Gallwch astudio nifer o unedau Celf a Dylunio gwahanol fel lluniadu, paentio, tecstilau, graffeg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD), ffotograffiaeth, gwneud printiau a cherflunio i ddatblygu eich gallu creadigol. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a chyd-destunol i gynorthwyo gyda’ch astudiaethau a gwella eich cyfle i gael swydd.

Cewch elwa ar

 • Prosiectau gydag arbenigwyr proffil uchel
 • Sgyrsiau gan arbenigwyr y Diwydiannau
 • Creadigol
 • Profiad gwaith gyda busnesau lleol
 • Stiwdios / Ystafelloedd Tywyll
 • Ffotograffiaeth safon ddiwydiannol
 • Gweithdai Gwneud Printiau
 • Gweithdai 3D
 • Oriel Goffa Celf
 • Ymweliadau Addysgol
 • Canolfan Mentergarwch Celfyddydau
 • Creadigol

Eich dyfodol

Dechreuwch astudio yn y Diwydiant Creadigol ac yna symudwch ymlaen i yrfa gyffrous:

 • Prifysgol
 • Dylunydd Tecstilau
 • Dylunydd Ffasiwn
 • Dylunydd Graffeg
 • Cyfarwyddwr Celf - Hysbysebu
 • Dylunydd Tu Mewn
 • Artist Gweledol
 • Animeiddiwr
 • Dylunydd Cynnyrch
 • Ffotograffydd
 • Therapydd Celf
 • Athro / Athrawes
 • Technegydd
 • Darlunydd
 • Ceidwad Oriel

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×