Gofal Anifeiliaid

Gofal Anifeiliaid

Dysgu yn

Llaneurgain a Llysfasi
Yn Llaneurgain a Llysfasi gallwch ddysgu am ofalu am nifer fawr o anifeiliaid gwahanol. Mae ein Canolfannau Gofal Anifeiliaid a’n cyfleuster Bridiau Prin, yn galluogi myfyrwyr i astudio mewn amgylchfyd gwaith go iawn, ac mae ganddynt dros 100 o wahanol rywogaethau. Fel myfyriwr Gofal Anifeiliaid byddwch yn cael profiad o bob agwedd ar ofal anifeiliaid, o’u trin a’u bwydo, archwilio eu hiechyd a dylunio llociau, i astudio ymddygiad a lles anifeiliaid. Mae ein staff cymwysedig yn cynnig cyfoeth o brofiad amrywiol yn y diwydiant.

Cewch elwa ar

 • Gyfleusterau modern yn
 • y Canolfannau Gofalu am Anifeiliaid
 • Profiad gwaith gyda busnesau lleol neu dramor
 • Ymweliadau addysgol a^ fforestydd glaw, sŵau, acwaria a sioeau
  Siaradwyr gwadd ac arddangosiadau byw gan arbenigwyr o fyd diwydiant
 • Cyfleuster Bridiau Prin (Llaneurgain)
 • Fferm fasnachol 970 erw (Llysfasi)
 • Cyrsiau byr i wella dysgu pellach a’ch cyflogadwyedd
 • Cyfleoedd i weithio mewn cymunedau a gwirfoddoli
 • Llety preswyl gyda phrydau bwyd

Eich dyfodol

Mae nifer o ddewisiadau gyrfa cyffrous y gallwch fynd ymlaen iddynt ar o^l y cwrs hwn:

 • Prifysgol / Prentisiaeth
 • Cymhorthydd Lloches
 • Anifeiliaid
 • Cymhorthydd Llety
 • Cathod a Chŵn
 • Ceidwad Sŵ
 • Gweithiwr Lles Anifeiliaid
 • Trafodwr / Triniwr Cŵn
 • Nyrs Filfeddygol
 • Swyddog Addysg
 • Cadwraethwr
 • Hyfforddwr
 • Rheolwr Siop Anifeiliaid
 • Cymhorthydd Parc
 • Bywyd Gwyllt
 • Llety Cathod a Chŵn
Y sylwedydd byd natur a’r cyflwynydd Iolo Williams yn cyflwyno’r Ganolfan Anifeiliaid Bach yng Ngholeg Cambria Llaneurgain .

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×