Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth

Dysgu yn

LlysfasiByddwch yn gweithio tuag at safonau diwydiant cydnabyddedig ar ein fferm fasnachol fodern gyda chyfarpar da, gyda’n staff cymwysedig sydd a^ phrofiad helaeth yn y diwydiant. Mae’r fferm yn estyn dros 970 erw ac mae’n cynnwys iseldir, uwchdir a mynydd-dir. Byddwch yn cymryd rhan lawn yng ngwaith y fferm fasnachol. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys rheoli ei thair prif fenter - buches laeth 250 o fuchod a 100 o wartheg ifanc, 160 o wartheg eidion a 1,400 o ddefaid, yn ogystal a^’r gwaith cysylltiedig angenrheidiol gyda chnydau a rheoli anifeiliaid.

Mae myfyrwyr yn cyflawni dyletswyddau ar ein fferm yn ychwanegol at eu cwrs, i roi’r profiad a’r ymarfer sydd eu hangen arnynt ar gyfer byd gwaith.

Cewch elwa ar

Lety preswyl gyda phrydau bwyd Cyrsiau byr i wella eich dysgu a’ch cyflogadwyedd, fel tystysgrifau cymhwysedd, loadall, ATV, gyrru tractor, weldio, llifau cadwyn, tarian gneifio - efydd/aur Ymweld a^ sioeau a chystadlaethau’r diwydiant Darlithoedd ac arddangosiadau Cystadlu a chymryd rhan mewn sioeau Profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol Clybiau a Chymdeithasau Cyfleoedd i wirfoddoli a gweithio mewn cymunedau Fflyd helaeth o gerbydau, tractorau, offer a pheiriannau trin y tir ac offer Canolfan Addysgu Amaethyddiaeth a chafodd ei hadeiladu’n bwrpasol

Eich Dyfodol

 • Prifysgol / Prentisiaeth
 • Rheolwr Fferm / Ffermwr
 • Gweinyddwr Amaethyddol
 • Goruchwyliwr Fferm A^r
 • Cowmon / Bugail
 • Cynrychiolydd Gwerthiant Masnachol
 • Contractwr Ffensio
 • Gweithredwr Peiriannau
 • Cludwr Da Byw
 • Storfeydd Fferm
 • Trimiwr Carnau
 • Bridiwr Teirw
 • Cneifiwr
 • Rheolwr Buches Laeth

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×