Mynediad i AU

Mynediad i AU

Dysgu yn

Iâl a Glannau Dyfrdwy

Mae ein cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU) yn eich paratoi i astudio am radd ac fe’u lluniwyd ar gyfer pobl a adawodd yr ysgol heb y cymwysterau arferol, fel Safon Uwch. Mae’r cyrsiau’n cynnig llwybr un flwyddyn at astudiaethau ar lefel gradd, sy’n arwain at nifer o yrfaoedd amrywiol. Maent ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cael profiadau bywyd helaeth ers gadael yr ysgol.

Mae nifer o’n myfyrwyr Mynediad i AU wedi mynd ymlaen i lwyddo mewn prifysgolion a dilyn gyrfaoedd newydd nad oeddent yn credu y byddai modd iddynt eu gwneud erioed.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol i gofrestru ar gyrsiau Mynediad i AU, a fydd yn eich helpu i ddychwelyd i fyd addysg a symud ymlaen i gyrsiau AU, er bod angen cymwysterau TGAU penodol yn ogystal a^’r Diploma Mynediad i AU ar gyfer rhai cyrsiau gradd galwedigaethol. Ewch i’n gwefan i gael rhestr lawn o’r pynciau Mynediad i AU sydd ar gael

Cewch elwa ar

Gymorth ardderchog gyda llenwi ffurflenni UCAS Cysylltiadau cryf a^ phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Glyndŵr a Chaer Siaradwyr gwadd ac arbenigwyr o fyd diwydiant Ymweliadau’n gysylltiedig a^ gwaith Profiad gwaith yn lleol ac yn Genedlaethol

Eich Dyfodol

Dysgu
Nyrsio
Gwaith Cymdeithasol
Iechyd a gofal cymdeithasol
Gwaith Ieuenctid a Chymuned
Dyniaethau
Seicoleg Troseddol

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×