Cyrsiau’r Tir

Cyrsiau’r Tir

Bydd cyrsiau Peiriannau’r Tir yn datblygu dy sgiliau a’th brofiad fel Mecanydd/Technegydd Peiriannau’r Tir mewn peiriannau amaethyddol a pheirianwaith trwm.

Yn ein gweithdai yng Ngholeg Cambria – Llysfasi, sydd newydd eu hadnewyddu’n helaeth, cei ddysgu am wasanaethu a thrwsio peirianwaith gan gynnwys systemau tanwydd, yr injan a’r system brecio, llywio a chrogiant, cynnal olwynion a theiars, egwyddorion iechyd a diogelwch ac amrywiaeth o bynciau eraill.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Prentisiaeth
  • Peiriannydd Gwasanaeth Maes
  • Technegydd Gweithdy
  • Gweithredwr Peiriannau
  • Hunangyflogaeth
  • Lefelau uchel o ddysgu ‘go iawn’ i dy baratoi ar gyfer byd gwaith
  • Cysylltiadau rhagorol gyda diwydiant sy’n creu cyfleoedd gwaith go iawn
  • Ymgeisia mewn cystadlaethau Cenedlaethol a chynrychiola dy goleg
  • Cyfle i ddysgu y tu hwnt i dy brif gwrs arbenigol, gan gynnwys gweithgareddau chwaraeon a gwirfoddoli
  • Ymuna â Llais y Myfyriwr a gwna ffrindiau newydd
  • Tîm ymroddedig o arbenigwyr ym maes cefnogi dysgu i dy helpu i gyrraedd dy botensial i’r eithaf
 • Bod technoleg peiriannau tir yn cynnwys unrhyw beth o beiriannau bach dwystroc mewn offer garddio hyd at beiriannau disel mawr amlsylindr mewn offer trwm ar gyfer adeiladu a ffermio.
  Rydym yn aelod o Landex:
  Landex

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×