Lletygarwch ac Arlwyo

Lletygarwch ac Arlwyo

Os ydych chi’n chwilio am yrfa ymarferol a diddorol, gyda rhagolygon cyflogaeth gwych, yna byddai Arlwyo a Lletygarwch yn ddewis gyrfa delfrydol.

Ar y cyrsiau hyn byddwch yn meithrin ystod eang o sgiliau masnachol yn ein ceginau proffesiynol a’n bwytai hyfforddi – sydd ar agor i’r cyhoedd.

Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn profiad gwaith bywyd go iawn mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol a byddwch yn cael cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau coginio mawreddog.

Ar ôl cwblhau eich cwrs, mae nifer o ddewisiadau gyrfa ar gael yn lleol, ledled Prydain a thramor.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Prif gogydd
  • Rheolwr gwesty
  • Gweinydd
  • Rheolwr bar
  • Rheolwr bwyty
  • Cynhyrchwr bwyd a diod
  • Porthor gwesty
  • Tafarnwr
  • Cyfleusterau safon ddiwydiannol yng ngheginau proffesiynol ein bwytai hyfforddi
  • Seminarau gyda gweithwyr proffesiynol yn y maes ac adnoddau digidol ardderchog fel iTouches i fyfyrwyr cael gweld arddangosiadau
  • Mae myfyrwyr yn cael cyfle i fod ynghlwm â’u busnesau rhyngrwyd eu hunain, arlwyo oddi ar y safle ar gyfer priodasau a chynadleddau a rhoi arddangosiadau coginio i’r cyhoedd
  • Lefelau uchel o ddysgu ‘ymarferol’ i’ch paratoi chi at fyd gwaith
  • Cysylltiadau gwych â diwydiant, gan greu cyfleoedd gwaith go iawn
  • Cyfle i ddysgu y tu allan i’ch prif gwrs arbenigol, gan gynnwys gweithgareddau chwaraeon a gwirfoddoli
  • Ymuno â Llais y Myfyrwyr a gwneud ffrindiau newydd
  • Tîm unswydd o arbenigwyr cefnogi dysgu, i’ch helpu i gyflawni eich potensial gorau
 • Mae myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yn mwynhau cael cymryd rhan mewn profiad gwaith mewn sefydliadau lleol ac mewn digwyddiadau cenedlaethol fel Gŵyl Cwpan Aur Cheltenham, Grand National, Aintree, Cystadleuaeth Golff Agored Prydain a Rasys Caer.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×