Cyrsiau Addysg Uwch

Cyrsiau Addysg Uwch

Os nad ydych wedi bod mewn addysg am gyfnod hir, neu’ch bod newydd adael ysgol neu goleg, neu’ch bod yn ystyried newid gyrfa, mae gennym ddigon o gyfleoedd dysgu ar lefel 4 neu’n uwch yma yng Ngholeg Cambria.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×