Iechyd, Gofalu a Gwasanaethau Cyhoeddus

Iechyd, Gofalu a Gwasanaethau Cyhoeddus

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a fydd yn eich ymbaratoi ar gyfer gweithio yn y sector. Byddwch yn cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith fydd o gymorth ichi pan fyddwch chi’n mynd ati i chwilio am waith.

Ar ben hynny bydd rhaid i ymgeiswyr allu profi bod ganddynt y gallu i weithio’n ddiogel ac ar eu liwt eu hunain mewn amrywiaeth o wahanol leoliadau.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Gweithiwr Gofal
  • Nyrs
  • Cynghorydd
  • Gweithiwr Cymdeithasol
  • Bydwraig
  • Gweithiwr Iechyd Proffesiynol
  • Lefelau uchel o ddysgu ‘ymarferol’ i’ch paratoi ar gyfer byd gwaith
  • Cysylltiadau gwych gyda diwydiant i greu cyfleoedd gwaith go iawn
  • Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol a chynrychioli’ch coleg
  • Cyfle i ddysgu y tu allan i’ch prif gwrs arbenigol, yn cynnwys gweithgareddau chwaraeon a gwirfoddoli
  • Cyfle i ymuno â Llais Myfyrwyr a gwneud ffrindiau newydd
  • Tîm ymroddedig o arbenigwyr cefnogi dysgu, i’ch helpu chi i gyflawni’ch gwir botensial
 • Mae ein holl fyfyrwyr yn cael cyfle i brofi gweithio mewn sefydliad sy’n berthnasol i’w maes astudiaeth.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×