Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Wrth ddilyn cyrsiau Trin Gwallt yng Ngholeg Cambria, byddi’n datblygu sgiliau ymarferol achael profiad trwy weithio gyda chleientiaid yn ein salonau a’n cyfleusterau gwaith barbwr sy’n agored i’r cyhoedd.

Byddi hefyd yn cael y wybodaeth angenrheidiol gan ein tiwtoriaid profiadol i weithio yn y diwydiant.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Triniwr Gwallt/Steilydd Gwallt
  • Uwch Steilydd
  • Rheolwr Salon
  • Darlithydd/Hyfforddwr
  • Asesydd
  • Hunangyflogedig
  • Salonau â’r offer diweddaraf i safon y diwydiant
  • Safonau uchel o ddysgu ‘go iawn’ i dy baratoi ar gyfer byd gwaith
  • Cysylltiadau rhagorol gyda diwydiant sy’n creu cyfleoedd gwaith go iawn
  • Ymgeisia mewn cystadlaethau Cenedlaethol a chynrychiola dy goleg
  • Cyfle i ddysgu y tu hwnt i dy brif gwrs arbenigol, gan gynnwys gweithgareddau chwaraeon a gwirfoddoli
  • Ymuna â Llais y Myfyriwr a gwna ffrindiau newydd
  • Tîm ymroddedig o arbenigwyr ym maes cefnogi dysgu i dy helpu i gyrraedd dy botensial i’r eithaf
 • Mae cyrsiau trin gwallt yn gallu arwain at nifer o wahanol lwybrau o ran swyddi, yn amrywio o weithio mewn salonau ym mhob rhan o’r byd i weithio ym maes teledu a ffilm neu gallech hyd yn oed ddechrau eich busnes eich hun.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×