Adeiladwaith a Gwasanaethau Adeiladu

Adeiladwaith a Gwasanaethau Adeiladu

Byddwch yn meithrin eich sgiliau mewn amgylchfyd hyfforddi realistig, gan ddefnyddio’r offer a’r deunyddiau diweddaraf yn un o’n canolfannau dysgu adeiladu rheng flaen.

Byddwch yn dysgu elfennau theori ac ymarferol eich dewis grefft a byddwch hefyd yn meithrin dealltwriaeth o reoliadau iechyd a diogelwch.

Mae Sgiliau Hanfodol mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), Cymhwyso Rhifau a Chyfathrebu hefyd wedi’u cynnwys yn eich rhaglen astudio.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Saer Coed / Saer Celfi
  • Briciwr
  • Peintiwr / Addurnwr
  • Plymwr
  • Technegydd Gwresogi ac Awyru
  • Trydanwr
  • Pensaer
  • Peiriannydd Gwasanaethau
  • Adeiladu
  • Tirfesurydd
  • Rheolaeth
  • Prentisiaeth
  • Mae cyrsiau adeiladu yng Ngholeg Cambria - Iâl, yn cael eu cynnal ar ein campws ar Ffordd y Bers, lle mae myfyrwyr yn mwynhau amgylchfyd dysgu £5 miliwn diweddaraf
  • Mae myfyrwyr yng Ngholeg Cambria – Glannau Dyfrdwy yn dysgu yn y Ganolfan Sgiliau Adeiladu a agorwyd gan Ei Huchelder Brenhinol, Y Dywysoges Frenhinol yn 2009
  • Lefelau uchel o ddysgu ‘ymarferol’ i’ch paratoi chi at fyd gwaith
  • Cysylltiadau gwych â diwydiant, gan greu cyfleoedd gwaith go iawn
  • Cystadlu’n genedlaethol a chynrychioli’ch coleg
  • Cyfle i ddysgu y tu allan i’ch prif gwrs arbenigol, gan gynnwys gweithgareddau chwaraeon a gwirfoddoli
  • Ymuno â Llais y Myfyrwyr a gwneud ffrindiau newydd
  • Tîm unswydd o arbenigwyr cefnogi dysgu, i’ch helpu i gyflawni eich potensial gorau
 • Mae’r diwydiant adeiladu’n cynnig digon o gyfleoedd gyrfa i bobl i lenwi Stadiwm Wembley. Mae dros 35% o bobl yn gweithio ar ei liwt eu hunain ac yn rhedeg eu cwmnïau eu hunain.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×