Cyfrifiaduro a Thechnoleg Gwybodaeth

Cyfrifiaduro a Thechnoleg Gwybodaeth

Mae cyrsiau Cyfrifiadureg a TGCh yn adeiladu ar eich diddordeb yn y pwnc ac yn datblygu’r sgiliau sy’n hanfodol i chi ddod o hyd i waith yn y diwydiant hwn sy’n newid yn gyflym.

Trwy astudio’r cwrs Lefel 3, byddwch yn gallu symud ymlaen i brifysgol i astudio ar gyfer gradd mewn TGCh a meysydd cysylltiedig.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Apprenticeship
  • Computer Operator
  • E-business Specialist
  • Games Designer
  • IT Support Technician
  • Software Designer
  • Systems Analyst
  • Systems Support
  • Technician
  • Web Designer
  • You will have access to the latest computing hardware and software in our designated suites
  • We have Cisco Regional Academy status
  • Range of vocational and academic computing and IT programmes to meet individual needs
  • You will experience a range of learning approaches in a supportive classroom environment
  • Experienced tutors to guide your learning
  • Opportunity to learn outside your specialist main course, including include sports activities and volunteering
  • Join the Student Voice and make new friends
  • Dedicated team of learning support specialists, helping you to achieve your highest potential
 • Mae’r diwydiant TGC yn dylunio, datblygu, gweithgynhyrchu, gwerthu, gosod a chynnal a chadw systemau gwybodaeth seiliedig ar gyfrifiaduron.

  Mae dros 21 miliwn o bobl yn defnyddio TGC yn eu gwaith bob dydd yn y DU. Mae’r cyfleoedd ar gyfer gwella gyrfa, hunanddatblygiad a gwobrau ariannol yn wych.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×