Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth

Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth

Caiff myfyrwyr Celf, Dylunio a’r Cyfryngau eu tywys gan diwtoriaid brwdfrydig gyda phrofiad helaeth yn y diwydiant a byddant yn manteisio ar gyfleusterau arbenigol gwych yn ein canolfan i’r celfyddydau o’r radd flaenaf sydd wedi ennill Gwobr Beacon.

Cei dy ardal waith dy hun ochr yn ochr â stiwdios arbenigol a rhoddir amser i ti i ddysgu, ymchwilio, arbrofi a chyrraedd dy botensial creadigol.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Animeiddiwr
  • Therapydd Celf
  • Dylunydd Ffasiwn
  • Dylunydd Gemau
  • Dylunydd Graffeg
  • Darlunydd
  • Ffotograffydd
  • Dylunydd Cynnyrch
  • Dylunydd Mewnol
  • Dylunydd Diwydiannol
  • Dylunydd Crefftau
  • Peiriannydd Dylunio
  • Artist Cain
  • Athro
  • Dylunydd Tecstiliau
  • Darlledwr
  • Gwneuthurwr Ffilmiau
  • Cynhyrchydd
  • Ymchwilydd
  • Cyflwynydd
  • Mae gan y Coleg oriel gelf ei hun lle mae arddangosfeydd yn darparu adnodd dysgu weledol i’r myfyrwyr
  • Cafodd ein stiwdio deledu HD ei hadnewyddu’n ddiweddar ac mae’r myfyrwyr wedi bod yn recordio eu hopera sebon eu hunain
  • Y Ganolfan Fenter Celfyddydau Creadigol, “Thinc”, sy’n cynnwys stiwdios ffotograffig, dylunio graffeg a thecstiliau (gwehyddion llawr a chwiltiwr hirfraich) proffesiynol arbenigol mynediad agored
  • Gall myfyrwyr fanteisio ar y Ganolfan Argraffu Ranbarthol (prosiect partneriaeth gyda Chyngor Celfyddydau Cymru) a’n gorsaf radio ein hunain.
  • Mae ein stiwdios gyda’r offer mwyaf diweddar hefyd yn briodol ar gyfer gwaith celf, tecstiliau, CAD, argraffu, menter, serameg, ffilm a chyfryngau digidol
  • Cyfres o weithdai a darlithoedd gan artistiaid ar ymweliad sy’n cyfoethogi sgiliau creadigol y myfyrwyr
  • Manteisia’r myfyrwyr ar raglen gyffrous o ymweliadau allanol a darlithoedd gan ymarferwyr yn y diwydiannau creadigol
  • Mae’r myfyrwyr yn dylunio a chreu cynnyrch go iawn i gleientiaid go iawn
  • Cysylltiadau dilyniant cadarn gyda chyrsiau gradd yn y diwydiannau creadigol yn lleol a chenedlaethol
 • Mae’r diwydiannau creadigol yng Nghymru’n cyflogi tua 24,000 o bobl ac yn cyfrannu tua £750 miliwn i economi Cymru!

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×