Mynediad i Addysg Uwch

Mynediad i Addysg Uwch

Mae cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU) yn cynnig llwybr blwyddyn i astudiaethau safon gradd ac maent yn agored i fyfyrwyr â phrofiad sylweddol o fywyd y tu allan i addysg ffurfiol a gafwyd wedi gadael yr ysgol. Maent yn fwyaf priodol i’r rheiny sy’n dychwelyd i addysg, gyda thiwtoriaid cwrs profiadol sy’n cynnig digon o gefnogaeth.

Gallwch gofrestru ar gyrsiau Mynediad i’ch helpu i ddychwelyd i ddysgu a symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch (AU) heb gymwysterau ffurfiol eraill (mae rhai cyrsiau gradd galwedigaethol yn gofyn am ganlyniadau TGAU yn ogystal â’r Diploma Mynediad i AU).

Gall myfyrwyr ddewis o amrywiaeth o bynciau i gyd-fynd â’r yrfa neu’r cwrs AU y maent yn dymuno symud ymlaen iddo. Rhoddir arweiniad gyrfaol iddynt yn ogystal â chymorth gyda phroses ymgeisio UCAS.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Teaching
  • Nursing
  • Social Work
  • Health and Social Care
  • Youth and Community
  • Work
  • Forensics
  • Criminal Psychology
  • Successful students receive offers of places at universities and Colleges of Higher Education across the UK.
  • The students are taught by experienced tutors who are committed to helping adults back into education.
  • The Day Nurseries at Coleg Cambria - Deeside and Yale offer childcare facilities for learners.
 • Mae gennym gysylltiadau cadarn gyda Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Caer.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×