Cyrisau Safon Uwch a TGAU

Cyrisau Safon Uwch a TGAU

Mae cyrsiau Safon Uwch yn cynnig llwybr i brifysgol neu Goleg Addysg Uwch ac amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Rydym ni’n cynnig cymhwyster TGAU mewn Saesneg a Mathemateg fel cyrsiau rhan amser yn ystod y dydd a’r hwyrddydd ar gyfer myfyrwyr amser llawn presennol ac fel cyrsiau min nos ar gyfer myfyrwyr rhan amser.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
 • Mae llawer gormod ohonynt i’w rhestru yma! Dyma rai enghreifftiau:

  • Athro
  • Cyfreithiwr
  • Pensaer
  • Dilyniant i’r Brifysgol
  • Meddyg
  • Seicolegydd
  • Peiriannydd
  • Rheolwr
  • Tiwtoriaid profiadol i dywys dy ddysgu
  • Cyngor a chefnogaeth gan dy diwtor personol
  • Adroddiadau cynnydd rheolaidd
  • Cymorth gyda cheisiadau i’r brifysgol a cholegau Addysg Uwch
  • Cymorth arbenigol ar gyfer ceisiadau i Rydychen, Caergrawnt a chyrsiau Meddygaeth
  • Cyfleoedd i gyfoethogi dy astudiaethau gydag ymweliadau maes, ymweliadau eraill, preswyliadau a phrofiad gwaith
  • Cyfle i ddysgu y tu hwnt i dy brif gwrs arbenigol, gan gynnwys chwaraeon a gweithgareddau gwirfoddoli
  • Ymuna â Llais y Myfyriwr a gwna ffrindiau newydd
  • Tîm ymroddedig o arbenigwyr ym maes cefnogi dysgu i dy helpu i gyrraedd dy botensial i’r eithaf

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×