Newyddion

Zippy’r Neidr yw’r Seren yn y Digwyddiadau Elusennol

January 20, 2010

Deeside CollegeMae gan Goleg Glannau Dyfrdwy neidr breswyl – Neidr Wasgu Amryliw o Frasil” – a hi oedd y prif atyniad mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau a drefnwyd gan adran Gofal Anifeiliaid y coleg, er budd dewis elusen y flwyddyn, sef PAPYRUS.

Mae’r myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Diploma Cenedlaethol a Thystysgrif Genedlaethol mewn Gofal Anifeiliaid a’r Diplom Tu Cenedlaethol mewn Ceffyleg yn gorfod cynnal menter fel rhan o’u cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Ac fe wnaethant hwy ddewis cynnal prosiect hollol newydd ar gyfer codi arian.

Fe drefnodd y grwpiau Ffair Nadolig a gwahanol ddigwyddiadau codi arian ar ddau gampws y coleg, ac fe wnaethant lwyddo i godi mwy na 580.

Dan lygad barcud staff yr adran rhoddodd y grwp gyfle i’r myfyrwyr a’r staff eraill glecio’u bawd ar unrhyw ofnau a oedd ganddynt, er mwyn iddynt gael tynnu eu llun T neidr fwyaf cyfeillgar yr adran! Fe wnaeth y grwp godi t Tl bychan am y cyfle hwn ac roeddent yn falch o weld bod rhes o bobl yn aros i gael cwrdd T Zippy.

Mae’r grwpiau wedi cael hyfforddiant gofal anifeiliaid mewn meysydd eraill hefyd ac er mwyn dangos hynny fe wnaethant gynnal clinig twtio cwn a sioe geffylau. Cafodd rhai myfyrwyr gyfle i ddangos doniau eraill trwy drefnu Ffair Nadolig a oedd yn cynnwys stondinau Nadolig, arwerthiant calendrau anifeiliaid, sesiwn olchi ceir, a digwyddiad rhedeg noddedig.

Darren Roberts yw’r Rheolwr Maes Rhaglen ar gyfer Gofal Anifeiliaid ac meddai “Mae’r holl grwpiau a fu’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn wedi gweithio’n galed dros ben. Roedd y cyfanswm arian a godwyd yn llawer mwy na’r disgwyl ac mae’r grwpiau wedi gallu ychwanegu cydrannau at eu cymhwyster Bagloriaeth Cymru”.

Am ragor o wybodaeth byddwch cystal T chysylltu T Claire Nicholson neu Vicky Barwis yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ar 01244 831531.