Newyddion

Yvonne Evans yn ennill aseswr y flwyddyn yng ngwobrau AB TES

February 27, 2017

assessor-of-the-year-1

Enillodd Yvonne Evans, Coleg Cambria, wobr Aseswr y Flwyddyn yng Ngwobrau blynyddol Addysg Bellach (AB) TES neithiwr.

Mae’r categori Aseswr y Flwyddyn, a gafodd ei gyflwyno am y tro cyntaf eleni, yn ceisio gwobrwyo unigolion y mae ei angerdd, gwybodaeth a’i sgiliau wedi ysbrydoli prentisiaid i lwyddo. Cytunodd y beirniaid yn unfrydol bod Yvonne Evans yn enillydd teilwng y wobr hon.

Mae Yvonne wedi bod yn aseswr gweithgynhyrchu bwyd yng Ngholeg Cambria ers 2011. Mae hi bellach yn aelod brwd o’r tîm ac mae hi’n arwain gyda datblygiadau newydd, fel sicrhau bod y coleg yn cael ei gymeradwyo ar gyfer cyflwyno prentisiaethau uwch mewn gweithgynhyrchu bwyd.

Mae hi wedi cynorthwyo nifer o’r cwmnïau sy’n gweithio gyda, gan eu helpu i wella’u dysgu a’ datblygiad a gwella sgiliau eu gweithluoedd. Hi, er enghraifft oedd y prif ysgogydd y tu ôl i ddatblygiadau gan Village Bakery, sy’n fusnes lleol, i ad-drefnu’r hyn mae’n ei gynnig fel prentisiaethau.

Mae Yvonne wedi gweithio’n galed ar ei datblygiad proffesiynol hi ei hun ac mae hi wedi cwblhau nifer o gyrsiau mewn pynciau fel llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, i’w galluogi i gynorthwyo dysgwyr. Roedd nifer o’r cyrsiau hyn yn rhai lefel 4, gan arwain iddi ennill medal City & Guilds am ragoriaeth, gan gydnabod ei “gwaith rhagorol” yn “mynd uwchlaw a thu hwnt i’r hyn a ddisgwylir”.

Dywedodd y beirniaid: “Mae Yvonne yn enillydd teilwng y wobr Aseswr y Flwyddyn gyntaf erioed. Oherwydd bod y rhaglen prentisiaethau wedi ehangu cymaint, mae swyddogaeth yr aseswr yn bwysicach fyth ac mae Yvonne yn dangos faint o wahaniaeth mae aseswyr yn gallu ei wneud.”

Roedd dros 600 o bobl wedi ymgasglu i ddathlu cyflawniadau’r sector ac i fod yn dystion i fuddugoliaeth Yvonne, yn y seremoni fawreddog a gafodd ei chynnal yn y Grosvenor House Hotel, Park Lane, Llundain, nos Fercher 24 Chwefror.

Ymysg y gwobrau eraill a gafodd eu cyflwyno yn y digwyddiad ‘tei du’ disglair, roedd gwobr Arweinydd AB y flwyddyn, coleg y flwyddyn a darparwr hyfforddiant y flwyddyn.

Dyma bellach chweched flwyddyn Gwobrau AB TES, sy’n dod ag unigolion a sefydliadau mwyaf cyffrous ac ysbrydoledig y sector ynghyd. Cyflwynodd cannoedd o ddarparwyr AB enwebiadau ar gyfer yr 16 categori, sy’n arddangos cyflawniadau yn y cymunedau lleol, ymgysylltu ag arweinyddion, arloesi mewn dysgu, arweinyddiaeth a phrentisiaethau.

32333916533_249c4dce36_o