Newyddion

Ystafelloedd Ffydd yng Ngholeg Cambria

October 7, 2014

faith room yale 1

Agorwyd Ystafelloedd Ffydd penodol ar safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl Coleg Cambria yn ddiweddar. Arweiniwyd lansio swyddogol yr ystafelloedd gan Gaplan arweiniol y coleg, y Parchedig Martin Baglor, a groesawodd staff, myfyrwyr a chyfeillion y gwahanol gymunedau ffydd lleol i’r seremonïau agoriadol arbennig.

Mae’r ystafelloedd yn cynnig lle tawel i fyfyrwyr a staff i adfyfyrio, gweddïo, myfyrio neu dim ond eistedd yno am ychydig funudau a meddwl. Mae lle ym mhob un o’r ystafelloedd aml-ffydd hyn i gadw eiddo crefyddol, fel matiau gweddïo, gleiniau, llyfrau crefyddol neu daflenni.

Dywedodd y Parchedig Bachelor:

“Mae croeso cynnes i bawb yn y coleg, o bob ffydd neu heb unrhyw ffydd, ddod i ddefnyddio cyfleusterau’r Ystafelloedd Ffydd ar gyfer myfyrio’n dawel neu i weddïo.

“Dyma gyfnod pwysig ym mywyd Coleg Cambria, sy’n cydnabod anghenion ysbrydol ein staff a’n myfyrwyr. Dim ond dechrau’r daith yw hyn, ac mae yna bosibiliadau mawr i ddatblygu’r lleoedd yma ymhellach ar y cyd gyda’n cymunedau ffydd lleol.”

Faith Room opening Deeside