Newyddion

Ysgolorion Pêl-droed Cambria yn ennill Cwpan Cymru

May 19, 2016

football winners

Coronwyd Ysgolorion Coleg Cambria yn bencampwyr cenedlaethol, gan ennill Cwpan Cymru ar ôl iddynt guro Coleg Gŵyr Abertawe 8-3.

Llwyddodd yr ail dîm i gyflawni’r gamp hon hefyd yn ystod eu tymor cyntaf un.

Cafodd y gêm ei chwarae ar gae TNS Croesoswallt, a chafodd ei recordio a’i dangos ar raglen Sgorio S S4C.

Dechreuodd y tîm eu gêm yn wych gan sgorio dwy gôl, diolch i ergyd gan Jack Chambers a chic o’r smotyn. Atebodd Gŵyr gyda chic o’r smotyn eu hunain i wneud y sgôr yn ddwy gôl i un cyn i ergydion ychwanegol gan Josh Jones a Chambers yn sgorio deirgwaith i roi ei dîm bedair gôl i un ar y blaen cyn hanner amser.

Ar ddechrau’r ail hanner Gŵyr oedd y tîm gorau, gan lwyddo i ddod â’r sgôr yn ôl i 4-3 gyda dwy gôl wych. Ond gyda dim ond 20 munud ar ôl, rhoddodd yr Ysgolorion bwysau ar dîm Gŵyr a llwyddodd Jake Jones, Josh Jones, Joe Johnson a Luke Blizzard i sgorio pedair gôl arall .

Dywedodd Joe Catton, Pennaeth rhaglen Ysgoloriaeth Academi Gap Cei Connah / Coleg Cambria:

“Mae hyn yn gamp anhygoel; o fewn dim ond dwy flynedd o’r rhaglen Ysgoloriaeth Academi, rydyn ni wedi ennill Cwpan Colegau Cenedlaethol dan 19 oed ddau dymor yn olynol. Mae hyn yn ganlyniad rhagorol i’n chwaraewyr.

“Mae hi wedi bod yn dymor anhygoel i’n timau ysgolorion, datblygu ac ieuenctid, gyda hyd yn oed rhagor o gemau cyn derfynol a therfynol i edrych ymlaen atynt.”