Newyddion

Ysgol Goedwig yng Ngholeg Cambria

July 18, 2014

DSC_1662

Cafodd rhaglen Ysgol Goedwig ei lansio’n ddiweddar ym Meithrinfa Toy Box ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria.

Mae Ysgolion Coedwig yn ddull addysgol arloesol i chwarae a dysgu yn yr awyr agored mewn amgylchedd coetir. Datblygwyd yr ysgolion ledled Cymru ers 1999 a bu’r cynllun yn llwyddiannus iawn gyda phlant o bob oed. Maent yn ymweld â’r un goedwig leol yn rheolaidd a chael cyfle i ddysgu am yr amgylchedd naturiol, delio â risgiau ac yn bennaf defnyddio eu syniadau eu hunain i ddatrys problemau a chydweithio ag eraill trwy chwarae.

Mae’r safle Ysgol Goedwig y coleg o fewn ffiniau stadiwm Glannau Dyfrdwy ac mae’n cynnwys glaswelltir a choed aeddfed wedi’u hamgylchynu gan ffens bren. Yn ystod y rhaglen, bydd plant bach y feithrinfa yn cael profiad ymarferol yn yr amgylchedd awyr agored a naturiol a fydd hefyd yn eu galluogi i archwilio a dysgu am y trychfilod a’r bywyd gwyllt o’u cwmpas.

Dywedodd Pamela Quinn, Dirprwy Reolwr meithrinfa Toybox:

‘’ ‘Mae yna amrywiaeth o dai pryfed a blychau adar a byddwn yn cael llawer o hwyl yn y pwll mwd a gwylio ac aros i weld a oes unrhyw lyffantod i’w gweld yn ein pyllau bach.

‘’Bydd hyn i gyd yn helpu i feithrin hunan hyder y plant a’u hunan barch, ond yn bennaf cael hwyl. Y gobaith yw y byddant yn gallu defnyddio’r hunan hyder maent newydd ei gael wrth ymgyfarwyddo â’r Ysgol Goedwig, i feysydd eraill eu bywyd. ’’

Dywedodd David Jones, Pennaeth/Prif Weithredwr Coleg Cambria, a oedd yn bresennol pan lansiwyd yr Ysgol Goedwig:

“Rydyn ni wrth ein bodd i gael ei lansio ein rhaglen Ysgolion Coedwig Cymru gyntaf yng Ngholeg Cambria. Mae’n gyfle gwych i blant ein meithrinfa gael mwynhau’r awyr agored, bod yn fwy egnïol a chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ymarferol”.