Newyddion

Your College…Yale College Advice Evening!

November 10, 2011

Cynhelir Noson Agored Coleg Iâl nos Iau 17 Tachwedd 5.00pm – 8.30pm ac mae’n argoeli i fod yn ddigwyddiad gwych i ddarpar ddysgwyr pan fydd y Coleg yn lansio ei ddarpariaeth newydd o gyrsiau ar gyfer 2012-13, yn arddangos y datblygiad yn ei gyfleusterau a’r cymorth anhygoel a roddir i’w fyfyrwyr.

Croesewir y darpar fyfyrwyr gan “Groeso Anhygoel” mawr a gallant brofi amrywiaeth o weithgareddau’n cynnwys perfformiadau dawns gan ddysgwyr NEW DANCE, blasu bwyd a gwrando ar y radio, y cwbl gan fyfyrwyr presennol Iâl sy’n awyddus i hyrwyddo dysgu yng Ngholeg Iâl.

Caiff mochyn rhost a pizza eu gweini a bydd myfyrwyr lysgenhadon wrth law i fynd ag ymwelwyr o amgylch campysau Parc y Gelli a Ffordd y Bers gyda’u salonau trin gwallt a harddwch newydd, gweithdai ac arddangosiadau celf ac adeiladu/peirianneg, mynediad at y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Menter Celf Greadigol a’r Ganolfan Gwiltio ac i ychwanegu rhywfaint mwy o sbeis i’r noson arloesol hon – cewch ragwelediad o rai o olygfeydd opera Sebon Coleg Iâl!

Croesewir pawb yn gynnes gan ein Pennaeth newydd, Dhesi, a’i dîm a fydd yn cynnal sesiynau holi ac ateb gyda phobl ifanc, rhieni a gwarcheidwaid wrth iddynt gymryd y camau cyntaf ar ysgol eu dysgu ôl-16. Bydd llawer yn cael sioc o’r ochr orau wrth ddysgu am fuddsoddiad sylweddol Iâl yn ei gyfleusterau TG sy’n cynnig cyfleoedd chwyldroadol mewn e-ddysgu symudol ynghyd â datblygiadau yng nghyrsiau Daearyddiaeth, Saesneg, y Cyfryngau, Celf a dylunio, Lletygarwch a thechnoleg swyddfa gyda llawer mwy yn ogystal â hyd yn oed mwy o welliannau yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu sy’n galluogi gwaith grŵp mewn ardaloedd cydweithredol ac Ardaloedd Iechyd hefyd – yn bendant, rhaid ymweld!

Yn rhan o’r gwasanaeth yn ogystal fydd cyflwyniadau Safon Uwch, arweiniad galwedigaethol a gwybodaeth am gymorth rhagorol i fyfyrwyr ynghyd â chyngor ar yrfaoedd gan adran uchel ei pharch Iâl i gynorthwyo myfyrwyr i ddewis o’r amrywiaeth arbennig o gyfleoedd a gynigir gan y coleg Bydd prosbectysau ar gael am y ddarpariaeth lawn amser a rhan-amser yn 2012.

Cei ddechrau ar dy siopa ‘Dolig yn Noson Gynghori Iâl gan fydd bwyd lleol ei fwyty adnabyddus i’w weld i hyrwyddo gwefan lovefinefood.com sydd newydd ei lansio ar gyfer archebu nwyddau blasus.