Newyddion

Ymwelwyr o Ffrainc yn Cambria

July 19, 2016

Andy Read (4th left) with Agricultural French Visitors

Bu grŵp o athrawon o Goleg Amaethyddol Lycée Bougainville yn Ne Paris, ar ymweliad â Choleg Cambria yn ddiweddar.

Yn ystod eu hymweliad, treuliodd y Ffrancwyr ddiwrnod ar y fferm yn Llysfasi. Cawsant gyfle i weld yr holl gyfleusterau sydd ar gael, yn ogystal ag arddangosiad o sut mae Cambria yn defnyddio technoleg o fewn y dosbarth.

Dywedodd Cyrille Durandeau, un o’r ymwelwyr:

“Rydyn ni wedi mwynhau ein hymweliad â Choleg Cambria, ac mae cyfleusterau’r coleg wedi creu argraff fawr arnom ni. Rydyn ni’n gobeithio gallu datblygu ein cysylltiadau â Choleg Cambria ymhellach a chydweithio ar nifer o brosiectau yn y dyfodol.”

Dywedodd Andy Read, Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Cyrsiau’r Tir:

“Roedd yn bleser cael croesawu ymwelwyr o Goleg Amaethyddol Lycée Bougainville a’u cymryd ar daith o gwmpas ein cyfleusterau. O ganlyniad i’r ymweliad, rydyn ni’n yn edrych ymlaen at gryfhau ein perthynas â’n gilydd, a fydd yn ein galluogi i roi cyfleoedd i fyfyrwyr y ddau goleg i ddysgu am y diwydiant yn y gwledydd gwahanol.”