Newyddion

Ymgyrch ‘Dydi gwaed ddim yn tyfu ar goed’ yng Ngholeg Cambria

March 24, 2014

yarn bomb 1

Yn ddiweddar, ymunodd myfyrwyr Coleg Cambria ag ymgyrch bomio edafedd ‘Dydi gwaed ddim yn tyfu ar goed’ y Gwasanaeth Gwaed Cenedlaethol.

Rhoddwyd diferion gwaed wedi’u gwau i hongian ar goed o amgylch safleoedd y coleg i amlygu’r galw brys am ragor o roddwyr gwaed ifanc 17-24 oed. Daw’r gwrthrychau o ffasiwn a elwir yn bomio edafedd, math o gelf stryd sy’n addurno llefydd amlwg gyda gwrthrychau deniadol wedi’u gwau i godi ymwybyddiaeth am faterion.

Wedi’u hysbrydoli gan y ffasiwn, treuliodd staff a myfyrwyr y coleg rai wythnosau’n gwau’r diferion gwaed coch gwlanog cyn eu hongian ar goed i atgoffa pobl ifanc nad yw gwaed yn tyfu ar goed a bod yn rhaid iddo gael ei roi er mwyn achub bywydau.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Roeddem yn falch iawn i gefnogi’r fenter anhygoel hon. Roedd y diferion gwaed wedi’u gwau yn hongian ar y coed y tu allan i’r coleg wir yn dal y llygad ac yn ddull arloesol o godi ymwybyddiaeth. Gobeithio bod y coleg wedi gwneud ei ran i helpu i recriwtio’r genhedlaeth nesaf o roddwyr gwaed ar gyfer y gwasanaeth hwn sy’n achub bywydau.”

Mae Siwan Jones, 18 oed o Rosllannerchrugog, yn dilyn cwrs Celf Sylfaen ar safle Wrecsam ac roedd wrth ei bodd yn cael bod yn rhan o’r ymgyrch:

“Roedd gwau’r diferion gwaed hyn a’u harddangos yn ffordd wych o dynnu sylw at yr angen i bobl iau i roi gwaed. Nes i wirioneddol fwynhau bod yn rhan o’r ymgyrch a gobeithio bod ein hymdrechion wedi perswadio myfyrwyr eraill yn y coleg i roi gwaed.”

Meddai Emily Tydd, 17 oed o Gaer, sy’n fyfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

“Gwnaeth yr ymgyrch i mi sylweddoli pa mor bwysig ydyw i bobl ifanc fel fi i roi gwaed yn rheolaidd. Penderfynais gofrestru i roi gwaed heddiw yn y gobaith y byddaf yn gallu helpu i achub bywydau yn y dyfodol.”